Biserica Sfântul Alexie a fost construită la început din lemn ( alături de actuala biserică) şi avea hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Anul acestei prime construcţii este necunoscut. Aceasta a rezistat vremurilor până în anul 1799, când a fost construită din cărămidă de către Jupân Arnăutu şi soţia sa, Maria, de unde şi numele bisericii actuale.

Afectată grav de cutremure, se reclădeşte în anul 1897 la 29 iulie, în zilele Mitrpolitului Primat al României Iosif Gheorghian, ale M.S. Carol I şi ale reginei Elisabeta, cu cheltuiala enoriaşilor.

Biserica are planul în formă de cruce, cu trei abside şi cu două turle octogonale. Cea de pe naos este sprijinită la interior cu pandantivi. Biserica are pridvorul închis, iar în curte încăse mai găsesc urme de morminte.

Vitraliile bisericii, nouă la număr, reprezentând figure de sfinţi şi scene biblice, dau o lumină filtrată, realizându- se astfel în interior o atmosferă adecvată rugăciunii şi liniştirii lăuntrice. Pictura a foat realiyată de pictorul Ioanid. Din documentele parohiei reiese că biserica ” funcţiona” încă din anul 1809, ziua de 10 noiembrie. Acest lucru este atestat şi de un pomelnic vechi, care a fost găsit scris pe o piatră mare, care a fost îngropată în biserică, sub pardoseală, în partea dreaptă, deasupra unei gropi în care s-au păstrat oseminte. Această piatră a fost scoasă la iveală în anul 1925 cu ocazia reparaţiilorce s-au făcut bisericii. S-a aşezat la loc şi locul ei este s-a însemnat cu un chenar negru.

Vechimea acestei biserici este atestată de încă două documente:
  1. Un pomelnic săpat în piatră purtând data de 10 octombrie 1812, care se găseşte în peretele din altar, la Proscomidiar
  2. Un pomelnic scris tot cu litere chirilice ca şi celălalt, datat 15 august 1845, care se găseşte pe masa Proscomidală
  3. În ciuda trecerii timpului şi a dificultăţilor întâmpinate, Biserica Sfantul Alexie dăinuie şi adună pe cei ce Îl caută si Îl iubesc pe Dumnezeu si pe sfintii Săi.